Main Sponsor
Gold Sponsor
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت ورزش و جوانان
وزارت آموزش و پرورش
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کمیته ملی المپیک
کمیته ملی پارالمپیک
Turkish Sports Science Association
WUHAN Sport University
Studiorum Universitas Florentina
کمپین جلوگیری از آسیب های ورزشی وابسته به 
( انجمن جراحان ارتوپدی مرتبط با پزشکی ورزشی آمریکا)
دانشگاه گیلان
سازمان ورزش شهرداری تهران
فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان
مجمع شهرداران آسیایی
فدراسیون ووشو
Swimming Federation of Iran
Ski federation of Iran
Islamic Republic o Iran Taekwondo Federation
Tennis Federation of Iran
Federation of Rural sports and Local Indigenous Games of the Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran Karate Federation
انجمن علمی حقوق ورزشی
انجمن آسیب شناسی و حرکات ورزشی
SeniorSPADA
دانشگاه شهید بهشتی
Special Olympics Iran
دانشگاه سلیمانیه
ارتش جمهوری اسلامی ایران
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران